Bij' De Vieze Gasten
Terug naar overzicht

40 | 10 (2011)

Het feestjaar 40|10 – 40 jaar het gezelschap De Vieze Gasten, 10 jaar Bij’ De Vieze Gasten als sociaalartistieke organisatie – vormde in 2011 de rode draad doorheen de hele werking. Ieder deelproject van Bij’ De Vieze Gasten werd op de een of andere manier betrokken bij de festiviteiten.

Het Grote Openingsweekend (01/2011) 
Het feestjaar 40|10 werd aangevat met een feestelijk openingsweekend. Voor ‘Aperitivo Loco!’ doken Fotocollectief Fixatief en schrijfclub De Schuunschgreivers in de archieven en lieten hun licht schijnen over 10 jaar Bij’ De Vieze Gasten en 40 jaar De Vieze Gasten. Esta Loco, de groep rond Rembert De Smet, was één van de eerste groepen die hier op de planken stonden en ze deden dat 10 jaar later nog eens over. De dag erna vond de officiële opening van 40|10 voor het grote publiek plaats, met een voorstelling van alle geplande evenementen in het kader van het feestjaar. Tijdens die officiële opening zetten we alle vrijwilligers, deelnemers en vieze gasten van het eerste uur uitgebreid in de bloemetjes. Daarna kwamen de onovertroffen rocsa singers aan de beurt.

Revue der Revues ‘Iets met beesten’ (05/2011)
Deze Revue was een ode aan 40 jaar De Vieze Gasten en 10 jaar Bij’ De Vieze Gasten. Deze Revue vertelde het verhaal van een circusgezelschap dat, door een jammerlijk misverstand, drie weken vroeger dan verwacht een optreden moet verzorgen. De deelnemers zorgden voor muziek, zang, dans, cabaret, clownerie en lekker eten.

Brugse Poorten (05&06/2011)
Er werd Bij’ De Vieze Gasten al verscheidene malen en van verschillende kanten gevraagd om iets te doen met het rijke textielverleden van de wijk. Toen we de koppen bij elkaar staken, kwamen we al snel tot een idee dat zich inspireert op ‘The Gates’ van inpakkunstenaar Christo.

We plaatsten 77 ‘poorten’ (5 meter hoog, 2 of 3 meter breed) over de paden in de Groene Vallei. Daar stond vroeger een gigantische textielfabriek, maar het is nu een aangenaam buurtpark (waar overigens jarenlang stevig actie voor gevoerd is). Tussen de opstaande pijlers van deze poorten hingen meer dan 800 (!) buurtbewoners en –organisaties grote lappen stof, vlaggen. Die bewoners en organisaties ontwierpen zelf deze vlaggen in allerlei maten, soorten, kleuren, vormen en inhoudelijke motieven zodat al die vlaggen samen een verhaal vertelden over de buurt en over mensen die er wonen.

Het resultaat: 77 poorten, 103 doeken, samen een grote tunnel van wuivende vlaggen. Een virtuele wandeling onder de poorten kan je hier maken. Je vindt er per ‘Brugse Poort’ een foto, de naam van de makers, de titel van het doek en een woordje uitleg over de betekenis ervan.

De Poorten werden zeer uitgebreid omkaderd door tentoonstellingen en gidsbeurten van de Werkgroep ‘Geschiedenis van de Brugse Poort’, een gezamenlijk initiatief van Schuunschgreivers, Fixatief en Buurtwerk Brugse Poort. Die tentoonstelling kan je nog altijd virtueel bezoeken en wel hier.

Cd-release 'Straffe Gasten’ (09/2011)
Bij’ De Vieze Gasten bracht in 2011 een cd uit naar aanleiding van 10 jaar Bij’ De Vieze Gasten. Op die cd zingen muzikanten weer nummers van andere muzikanten. Allemaal muzikanten die in de loop van de jaren hier vriend aan huis geworden zijn om zo te zeggen. Ook onze eigenste Propere Fanfare deed mee op enkele nummers. Een cd die boeiend is voor diegenen die het huis kennen maar zeker ook voor mensen die minder of niet vertrouwd zijn met de werking, met de buurt.

Mong Rosseels Grote Afscheidsweekend (12/2011)
[Mong] Oppervieze Gast Mong Rosseel ging in december 2011 met pensioen. Een weekend lang kreeg hij de zaal en alles erop en eraan om dat op zijn manier te vieren. Op vrijdag (‘Manana’) blikte hij vooruit, zaterdag (‘Yesterday’) keek hij achterom, naar zijn schitterende en indrukwekkende loopbaan.

Literaire Avond 'De eerste keer' (12/2011)
Deze Literaire Avond was de slotactiviteit van het feestjaar 40|10. Met als titel ‘De Eerste Keer’ brachten de schrijvers een ode aan Mong, die zijn laatste optreden vierde in december. Onder de deskundige regie van Herwig Deweerdt, zelf een ex-Vieze Gast, werd het een mooi ontroerend slot van een fantastisch feestjaar. Vijftien schrijvers brachten gedurende anderhalf uur een mix van zelf geschreven proza, poëzie, fictie en levensechte verhalen.

communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics