Werking

Bij’ De Vieze Gasten wil via kunst & cultuur een bijdrage leveren aan een buurt, een stad, een samenleving die open en nieuwsgierig is, die begrip en respect toont, die ieder individu mogelijkheden en kansen biedt, die kritisch en solidair is en die streeft naar samenwerking en naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

We staan steeds tot uw dienst

We zijn steeds blij om van je te horen!

Maak een afspraak

Over ons

Bij’ De Vieze Gasten wil via kunst & cultuur een bijdrage leveren aan een buurt, een stad, een samenleving die open en nieuwsgierig is, die begrip en respect toont, die ieder individu mogelijkheden en kansen biedt, die kritisch en solidair is en die streeft naar samenwerking en naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Een aantal principes ondersteunen deze missie:

Artistieke co-creatie via participatie 

We geloven in de kracht van de artistieke werkvorm en van de creativiteit van de mensen die deel uitmaken van onze werking (deelnemers, kunstenaars, vrijwilligers, team, publiek).

Buurtgerichtheid

Bij’ De Vieze Gasten woont, werkt, leeft in onze buurt, de Brugse Poort. Tegelijkertijd richten we onze blik richting stad, regio en wereld.  Meer info over onze buurt vind je hier.

Superdiversiteit

De veelheid aan mensen en culturen is voor een gemeenschap, een buurt, een organisatie als de onze een verrijking, een artistieke opportuniteit.

Duurzaamheid

We dragen zorg voor onze directe en wijde omgeving én voor de intermenselijke verhoudingen. We zijn ook lid van Greentrack

Subsidiedossier 2023-2027

Bij' De Vieze Gasten wordt gesteund door het Kunstendecreet en Stad Gent.

 

Hoe we werken

We realiseren SOCIAAL-ARTISTIEKE PROJECTEN
Deze projecten zijn een gezamenlijke artistieke creatie van deelnemers en professionele kunstenaars. Het proces en het artistieke resultaat zijn evenwaardig. Het basisidee is gebaseerd op het reilen en zeilen in de buurt. De deelnemers aan deze projecten zijn bewoners van buurt en stad. Deelnemen is eenvoudig maar vraagt ook een vorm van engagement: het is een samenspel van goesting hebben en bereid zijn om zich te engageren voor de groep en een artistiek resultaat. 

We presenteren GASTVOORSTELLINGEN
We dragen ons steentje bij als een van de presentatieplekken in Gent. Deze voorstellingen voldoen aan enkele voorwaarden: ze zijn professioneel, artistiek van een hoge kwaliteit, ze zijn geschikt voor een breed publiek en de uitvoerende kunstenaars zijn betrokken bij en/of de inhoud sluit nauw aan bij onze werking. Ons publiek krijgt zo de kans om boeiende voorstellingen mee te pikken in de eigen buurt. 

We stellen de zaal ter beschikking aan BUURTORGANISATIES
Organisaties uit de buurt krijgen de beschikking over de zaal voor de presentatie van hun activiteiten: voorstellingen, debatten, info-avonden, benefiets,… 

Wie is wie

Annie Aelbrecht
Administratie / Onthaal / Vrijwilligerswerking
annie@deviezegasten.org

Sten Sundahl
Communicatie & pers
sten@deviezegasten.org

Guus Van der Kreeft
Artistiek coördinator / Programmatie muziek & comedy
guus@deviezegasten.org

Maarten De Pue
Techniek & onderhoud
techniek@deviezegasten.org

Marie-Laure Delaby
Zakelijk coördinator / programmatie familie- & schoolvoorstellingen
marielaure@deviezegasten.org

Marlene Elgueta
Projectbegeleider, programmatie theater, muziek & op bezoek 
marlene@deviezegasten.org

Farah Rifi
Administratie / catering
farah@deviezegasten.org

Michèle Verbruggen
Projectbegeleider Fixatief (Woord & Beeld)
michele@deviezegasten.org

Hivin Abdul Hamid
Schoonmaak

 

Projectbegeleiders en artistieke medewerkers 
Bart Koubaa, Mark Jeanty, Yves Meersschaert, Nathalie De Schepper, Thomas Noël, Emiliano Della Giovanna, Goedele Dauwe, Martin Balogh, Wouter Vandenabeele, Haider Al Timimi, Bart Capelle, Charlotte Caeckaert, Joep Conjaerts, Yann Bertrand, Klaartje Lesage, Tim Van Nuffel, Akın Fatih De Vos-Şahan

Raad van bestuur
Mehdi Maréchal (voorzitter), Caroline Lanoye, Jamila Channouf, An Van Den Bergh, Sauw Tjhoi Ng (bestuurders), Marie-Laure Delaby (afgevaardigd bestuurder).

Algemene vergadering
Stef Bossuyt, Evelyne Deceur, Akın Fatih De Vos-Şahan, Mark Jeanty, Bart Keunen, Caroline Lanoye, Mehdi Maréchal, Sauw Tjhoi Ng, Raymond Rosseel, Koen Schoors, Jamila Channouf, An Van Den Bergh, Jan Van Dyk, Vanessa Vanhooren, Marie-Laure Delaby.

Raadpleeg hier ons ledenregister.

Ontstaan

De start: Buurthuis Kontakt
Het gezelschap De Vieze Gasten – toen nog geen Bij’ De Vieze Gasten – werd opgericht aan het begin van de jaren ‘70 binnen de werking van buurthuis Kontakt in de Sleepstraat in Gent. Toen werd de eerste verjaardag van het buurthuis gevierd en voor die gelegenheid knutselden Mong Rosseel en enkele vrienden een ‘show’ in elkaar: Vuile Mong en de Vieze Gasten waren geboren.

 “Walter De Buck had ons zien optreden en hij gaf ons een kans om op de Gentse Feesten van 1972 op te treden. Het publiek was laaiend enthousiast. Walter nam ons mee door Vlaanderen als voorprogramma. Voor we het beseften, werden we een veelgevraagde groep en wordt het programma ook op andere plaatsen gespeeld en besluit een aantal mensen van de startgroep om door te gaan.”  (Mong Rosseel)

De groep beet zich vast in de actualiteit en bracht aanvankelijk collages van liederen en sketches rond alle mogelijke maatschappelijke thema's. In de zomer van 1972 stond het gezelschap al op het groot podium van de Gentse Feesten bij Sint-Jacobs – de sterke band met dit unieke volksfeest én Sint-Jacobs is tot op vandaag intact. In 1974 kende de groep een onverwacht commercieel succes met 'Het Apekot', een cabaretesk nummer over het leven van een doorsnee Vlaming.

Het vervolg: vormingstheater 
1976 was een belangrijk jaar, met de erkenning als vormingstheater door het Vlaams Ministerie van Cultuur, een erkenning die tot 2001 werd behouden. 12 jaar lang trok het gezelschap met een kleine theatertent door Vlaanderen en Nederland en bracht overal zijn kleurige en muzikaal bruisende voorstellingen: van volkshuis naar buurthuis, van parochiecentrum naar jeugdclub, van strijdfeest naar harde actie en – niet in het minst – op een rollend podium in grote manifestaties en betogingen. De Vieze Gasten waren een begrip geworden..

Naar de Brugse Poort
Het was dan ook slikken toen in 2000 het verdict viel van de toenmalige Adviesraad voor Podiumkunsten dat ze De Vieze Gasten niet langer wilden erkennen. Honderden protestbrieven uit heel Vlaanderen brachten hen bij minister Anciaux die het sociaal belang van het gezelschap bekrachtigde en het collectief onderbracht bij de sociaal-artistieke projecten.

Ondertussen was het gezelschap al in 1999 neergestreken in de Reinaertstraat in Gent, midden in de grote volkswijk de Brugse Poort. Die plaats was beschikbaar omdat Muziekclub Democrazy net vertrokken was – door groeiende strubbelingen met de buurt.

Toen in 2001 de feesten startten voor het 30-jarig bestaan van De Vieze Gasten, was de klap van de mogelijke niet-erkenning verwerkt. Het blad werd omgeslagen en kwam er een nieuw elan. De cirkel was rond en De Vieze Gasten stonden weer waar ze ooit begonnen, ingebed in een bruisende buurtdynamiek. Bij’ De Vieze Gasten, de sociaal-artistieke werking, was geboren.

Bij' De Vieze Gasten