Bij' De Vieze Gasten
Terug naar overzicht
december 2018 > september 2021

Schuunschgreivers

2005-2016

De Schuunschgreivers, de schrijfclub van Bij’ De Vieze Gasten, gingen in april 2005 van start op vraag van buurtbewoners die wilden beginnen met schrijven. Of toch meer wilden doen met teksten die ze thuis al hadden liggen. Het ook bij de Vieze Gast Mark Jeanty sluimerende idee om ‘iets’ te doen rond schrijven kwam in een stroomversnelling toen de Schuunschgreivers gevraagd werden voor het Gentse tijdschrift Tiens Tiens. Die bijdragen verschenen samen met die van de collega’s van Victoria Deluxe in een apart katern, SamSam. Dat extra katern werd samen met het derde nummer van Tiens Tiens in september 2005 uitgebracht.

Behalve de bijdragen voor SamSam startten er in september 2005 ook echte schrijfsessies. Beter leren schrijven, door werk te lezen van anderen en ook door te luisteren naar elkaar. De eerste begeleiders, Wouter Woussen en Hilde Pauwels, leerde de Schuunschgreivers de fijne kneepjes van het journalistieke metier. Vanaf dat moment was de trein vertrokken.

De groep schrijvers – zo’n tiental, uit de Brugse Poort – komt sindsdien maandelijks samen. Uit een verslag van november 2005: “Schone schrijvers, een verslagje van de vergadering gisteren met Danielle, Statty, Erika, Erik, Corrie, Davy, Wouter, Hilde, Mark en verontschuldigingen van Els (examen Russisch, da’s moeilijk), Koen (in China, da’s ver) en Inan (werkend, da’s dapper). Johan heeft voorlopig andere bezigheden maar blijft wel op de hoogte.” Ondertussen zijn mensen vertrokken en zijn er andere buurtbewoners bijgekomen maar de groep blijft actief.

In 2006-2007 werden de banden met Tiens Tiens losser, en andere initiatieven groeiden en bloeiden. In februari 2007 verscheen het eerste nummer van Ons Kommeere, de “vrie schuune gazette van De Vieze Gasten veur de Brugse Puurte”. En met ‘Ons Kommeere’, die samen met fotocollectief Fixatief wordt gemaakt, groeiden ook de Schuunschgreivers zelf. In juni 2009 verscheen bijvoorbeeld een ‘Ons Kommeere’ met een speciale bijlage over het grote wijkverbeteringsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’.

In mei 2007 gingen de Schuunschgreivers voor het eerst het cachot in en startte de samenwerking met De Nieuwe Wandeling, de gevangenis aan de grenzen van onze buurt. Sindsdien zijn daar al vele workshops en cursussen doorgegaan, veelal onder de bezielende leiding van Schuunschgreiver-van-het-eerste-uur Danielle Eeraerts. Ook Schuunschgreivers kunnen aan deze avonden in de gevangenis deelnemen. Naast het samen schrijven is zo’n cursus of workshop ook een ontmoeting tussen mensen van binnen en buiten de gevangenis. De samenwerking leverde al een mooie bundel teksten op van gedetineerden, die verscheen onder de naam Geboeid!. In druk al jaren ‘uitverkocht’, maar gelukkig nog altijd hier te bewonderen.

In het najaar van 2007 beleefden de Schuunschgreivers een mijlpaal in hun nog jonge bestaan: op 17 november werd de Brugse Poort getrakteerd op de eerste Literaire Avond. Samen met regisseur Tanja Oostvogels en toenmalig projectbegeleider Bart Willems maakten de Schuunschgreivers hun teksten podiumklaar en repeteerden ze gepassioneerd voor de Grote Avond. Die ook werd opgeluisterd door optredens van (podium)dichter Stijn Vranken en cabaretier Wim Helsen, beiden vol lof over de bijdragen van de Schuunschgreivers zelf. In februari 2009 deden de Schuunschgreivers hun literaire podiumkunstjes nog eens over op de cd-presentatie van de Propere Fanfare. Ook in De Nieuwe Wandeling vond in oktober 2008 een Literaire Avond plaats, met voordrachten en optredens van de gedetineerden zelf. Zowel door publiek als gedetineerden zeer goed gesmaakt.

Later waren de Schuunschgreivers ook actief in de werkgroep ‘Brugse Poort, vroeger en nu’, een samenwerkingsverband tussen de schrijfclub, fotocollectief Fixatief en buurtwerk Brugse Poort. Ze werkten o.a. samen aan de expo in het kader van Brugse Poorten en De Ketting.